DIO SYSTEM - Firmy Slovenska, Projekt na priamu podporu a rozvíjanie malého a stredného podnikania úúúúú
RNDr. Ján Bienik CSc. - EKO-KONZULT