A TEAM sťahovanie

naša ponuka


naše pôsobenie

- práce havarijné, demolačné a demontážne
- odpad kovový a šrot
- odpad komunálny tuhý
- odpad komunálny tuhý - sklo
- odpad komunálny tuhý - BIO
- odpad komunálny tuhý - plasty
- odpad komunálny tuhý - papier
- odpady - zber, uskladňovanie, využitie a likvidácia
- odpady, zber a využitie
- sťahovanie
- zber a spracovanie odpadov
- opravárenské služby, montáže a servis rôzne
- opravárenské služby, montáže a servis rôzne
- doprava a preprava
- sťahovanie - špeciálne bremená (trezor, klavír,...)
Firma je zapojená v systéme DIO - Dobrá Informácia Okamžite