sk

EUREALITY consorcium Real Estates

o nás

Konzorcium realitných spoločností združuje niekoľko najspoľahlivejších spoločností na slovenskom za účelom kúpy a predaja nehnuteľností investorom.
Firma je zapojená v systéme DIO - Dobrá Informácia Okamžite