sk

EUREALITY consorcium Real Estates

naša ponuka


naše pôsobenie

- nehnuteľnosti
- nehnuteľnosti - prevádzkovatelia (okrem projektov) a prenajímatelia
- prevádzkovatelia nebytových priestorov
- prevádzkovatelia obytných budov
- prevádzkovatelia nehnuteľností inde neklasif.
- realitné kancelárie
- parcelácia pozemkov a stavebná projekcia
- parcelácia pozemkov a stavebná projekcia okrem cintorínov
- nehnuteľnosti - služby, kancelárie, agenti inde neklasifikované
- predaj, kúpa, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľnosti
- nájom nehnuteľností
- ubytovanie
- ubytovanie s reštauračnými službami
- ubytovanie bez reštauračných služieb
Firma je zapojená v systéme DIO - Dobrá Informácia Okamžite