Relax-Obraz-Kabátová,Kabátová

Relax-Obraz-Kabátová,Kabátová

naša ponuka


naše pôsobenie

- veľkoobchod s tovarom dlhodobej spotreby
- maloobchod ostatný
- poštové zásielky, reprodukcie, úžitkové umenie a fotografovanie a stenografické služby
- školstvo, vzdelanie, umenie, veda, výskum, príroda
- múzeá, umelecké galérie, botanické a zoologické záhrady
- výtvarné umenie
- služby pre voľný čas
- reprodukcie a maľba
Firma je zapojená v systéme DIO - Dobrá Informácia Okamžite