DIO SYSTEM - Firmy Slovenska, Projekt na priamu podporu a rozvíjanie malého a stredného podnikania úúúúú 
Produkty a služby členov DIO systému
RD Horné Janíkypodrobne
Ubytovaniepodrobne
3.iz Byt,mestky majerpodrobne
Ružinovské centrum, a.s. Predaj 3-4-izbových bytov.
DIO SYSTEM - Firmy Slovenska - Projekt na priamu podporu a rozvíjanie malého a stredného podnikania
sk
cz en de
es ru ru
DIO SYSTEM


+ stavebníctvo
+ nová výstavba, rekonštrukcia, modernizácia
+ výstavba nová
L stavebná rekonštrukcia a modernizácia
+ bytová výstavba
+ budovy súkromné obytné, zatepľovanie budov
+ budovy súkromné obytné
L zatepľovanie budov
+ výstavba rodinných domov
L výstavba rekreačná
+ výstavba bytových domov, okrem rodinných
L stavby hotelov, motelov
+ nebytová výstavba
+ stavby obchodné a reštauračného stravovania
+ stavby komerčných budov, verejných a súkromných inštitúcií, poľnohospodárskych objektov, garáží
+ stavby komerčných budov
+ stavby administratívnych budov
L stavby skladov
+ stavby verejných a súkromných inštitúcií
+ stavby cirkevných objektov
+ stavby škôl a školských zariadení
L stavby nemocničných objektov a sanatórií
+ stavby poľnohospodárskych objektov neobytných
+ stavby kultúrnych zariadení
L stavby garáží
+ stavby ekologické
+ veže, stožiare a komíny
+ stavby energetických zariadení (kotolne, teplárne)
L stavby regulačných staníc
+ investorská činnosť
+ urbanizmus a územné plánovanie
+ stavebný inžiniersko-geologický prieskum a služby
+ stavebníctvo inde neklasifikované
+ stavby dopravné a priemyselné - dodávatelia
+ stavby dopravné a priemyselné
+ stavby dopravné a priemyselné súkromné
L stavby dopravné a priemyselné verejné
+ stavby ciest a dialnic
L stavby ciest a dialnic
L stavby komunikácií miestnych
L stavby mostov a nadúrovňových ciest
+ stavby dopravné, inžinierske, vodohospodárske
+ stavby dopravné (železnice, letiská, ropovody, plynovody)
+ železničné staviteľstvo
L stavby ropovodov a plynovodov
+ inžinierske stavby
+ stavby komunikácií
L stavby elektrických zariadení
L vodohospodárske stavby
+ stavby závlahových systémov
+ stavby čističiek vody
+ stavebná regulácia tokov
L stavby zabraňujúce erózii pôdy
+ stavby športových zariadení, areálov
+ stavby a práce podzemné
+ staviteľstvo ťažké inde neklasifikované
L stavby priemyselné
L stavby mostov a razenie tunelov
+ stavby mostov
L razenie tunelov
+ stavebné remeslá, špeciálne stavebné práce
+ remeslá (zámočník, zvárač, kováč, maliar, tapetár, čalúnnik, kamenosochár)
+ zámočnícke a zváračské práce
+ kováčske práce
+ kamenosochárstvo
+ maliarske a tapetovacie práce
L čalúnnické práce
+ inštalatérske, kúrenárske a klimatizačné práce
+ natieračské práce
+ ostatné stavebné práce, elektroinštalácie
+ elektroinštalatérske práce
L opravy, údržba a ostatné stavebné práce
+ práce murárske, kamenárske, obkladačské, omietkárske
+ murárske a kamenárske práce
+ štukatérstvo a povrchová úprava fasád
+ stavebné špeciálne povrchy (terrazzo, mozaiky...)
L izolačné práce na stavbe
+ tesárske a podlahové práce, stavebné zámočníctvo
+ tesárske, stolárske práce
+ podlahové krytiny, pokladanie
L stavebné zámočníctvo
+ pokrývačské, obkladacie a klampiarske práce
+ betonárske práce
+ studniarske práce
L dodávatelia ďalších remeselníckych prác
+ stavby a montáž oceľových konštrukcií, lešenia
+ práce sklenárske a zasklievacie
+ práce zemné a výkopové, zakladanie stavieb
+ práce havarijné, demolačné a demontážne
+ výškové práce
L dodávatelia ďalších stavebných prác inde neklasif.
+ geodetická a geologická činnosť
L geologický prieskum
L hydrogeologický prieskum
+ projekčná činnosť
+ stavebná činnosť
+ strechy a strešné systémy
+ stavebné materiály
L iné služby súvisiace so stavebníctvom
+ vykonávanie trhacích prác
L demolačné a zemné práce
+ ekológia, odpady
+ ekológia
+ ekologické štúdie
+ kontrola znečistenia životného prostredia
+ kontrola znečistenia pôdy, vody a vzduchu
+ ekologické programy a projekty
+ recyklácia
+ ekologické stavby (čistiarne odpadových vôd, spalovne,skládky)
L ekologické zariadenia
+ ekológia, zariadenia a činnosti ostatné
L poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekológie, geológie, energetiky a marketingu
L odpady
+ odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu
+ odpad kovový a šrot
+ odpady chemické a rádioaktívne
+ odpad komunálny, čistenie ciest a komunikácií
L odpad komunálny tuhý
+ odpad komunálny tuhý - sklo
+ odpad komunálny tuhý - BIO
+ odpad komunálny tuhý - plasty
L odpad komunálny tuhý - papier
+ odpady - zber, uskladňovanie, využitie a likvidácia
+ odpady, zber a využitie
L odpady - uskladňovanie a likvidácia
L odpad ostatný
+ potraviny a potravinárske výrobky
+ potraviny dietne, diabetické, lahôdky, racionálna výživa
+ potraviny dietne
+ potraviny racionálnej výživy
+ potraviny diabetické
L lahôdky
+ mäso a mäsové výrobky, vajcia a výrobky z nich
+ mäso
+ mäso hovädzie
+ mäso teľacie
+ mäso baranie
+ mäso bravčové
+ mäso jahňacie
L mäso iné (okrem rybieho a hydinového)
+ jatočné špeciality
+ údeniny a iné spracované mäsové výrobky
+ výrobky z bravčového mäsa
+ údeniny
L mäso a mäsové výrobky mrazené a konzervované
+ mäso a mäsové výrobky mrazené
L mäso a mäsové výrobky konzervované
+ vajcia a výrobky z nich
+ mäso hydinové
+ mäso hydinové konzervované
+ mäso hydinové údené
L mäso hydinové mrazené
L ryby
+ mäso rybie konzervované a mrazené
L mäso rybie údené
+ mlieko a mliečne výrobky
+ maslo
+ syry
+ výrobky mliečne sušené, kondenzované, konzervované
+ mlieko sušené
L mlieko konzervované
+ zmrzlina a mrazené mliečne výrobky
L mlieko tekuté, tvaroh, jogurty
+ tvaroh
L jogurty
+ ovocie, zelenina, potraviny konzervované, mrazené,sušené
+ potraviny konzervované, mrazené, sušené
+ potraviny konzervované
+ potraviny mrazené
L potraviny sušené
+ konzervované ovocie, zelenina, lekváre, džemy, rôsoly
+ zelenina konzervovaná
L ovocné a zeleninové šťavy (džúsy)
+ majonézy a šalátové prísady
+ ovocie, zelenina a ich spracovanie
+ ovocie mrazené
L zelenina mrazená
+ ostatné zmrazené potraviny
L čerstvé ovocie a zelenina
+ výrobky mlynárskeho priemyslu, krmivá
+ múka a ďalšie výrobky mlynárskeho priemyslu
+ ryža
+ škrob
+ krmivá pre exoty a drobné zvieratá
L krmivá hotové a krmivové prísady pre zvieratá
+ krmné zmesi pre hospodárske zvieratá
L krmné zmesi pre domáce zvieratá
+ výrobky pekárske
+ chlieb a pečivo
+ chlieb, žemle, rohlíky, biele pečivo
L pečivo sladké
L trvanlivé pekárenské výrobky
+ sušienky
L oplátky
+ cukor a cukrárske výrobky a sladidlá
+ cukor surový, rafinovaný, melasa
+ cukor surový
+ cukor rafinovaný
L melasa priemyselná
+ cukrovarnícke výrobky
+ cukor repný a vedľajšie produkty
+ cukrovinky
+ zákusky a iné cukrárske výrobky
L čokoláda a kakao a výrobky z nich
+ tuky a oleje potravinárske
+ rastlinné oleje, okrem obilninového, bavlníkového, sójového
L tuky do pečiva, stolné oleje, margarín a ďalšie jedlé tuky a oleje ostatné
+ nápoje
+ pivo a pivovarnické výrobky
+ vína
+ nealkoholické nápoje (limonády, džúsy, minerálky)
L minerálky, stolová a pitná voda
L príchute a sirupy ostatné
L ďalšie potraviny a potravinárske výrobky - výroba
+ ďalšie potravinárske výrobky - výroba
+ morské živočíchy
+ spracované čerstvé a mrazené morské živočíchy
+ káva
+ cestoviny (makaróny, špagety, slíže)
L potravinárske výrobky ostatné
+ med
+ korenie
+ kypridlá - prášky do pečiva, kvasnice
+ čaj
L polotovary a hotové jedlá
+ poštové služby
+ stravovacie zariadenia a výčapy
+ reštaurácie a jedálne
L reštaurácie
+ jedálne závodné a účelové
+ vinárne, kaviarne, bary, nočné kluby
L občerstvenie a ostatné prevádzkárne
+ finančníctvo
+ depozitné inštitúcie
L banky štátne
+ banky komerčné
L banky komerčné ostatné
+ sporiteľne
+ leasing finančný
+ bankové inštitúcie pridružené, zmenárne
L cestovné kontá
+ banky investičné a rozvojové
+ banky pre zahraničný obchod
+ pridružená bankovná činnosť
L činnosť spojená s bankovníctvom
+ nedepozitné úverové inštitúcie
+ finančné inštitúcie ostatné
+ úverové obchodné inštitúcie
+ inštitúcie pre krátkodobé obchodné úvery
L úverové obchodné inštitúcie rôzne
L makléri a bankéri
+ cenné papiere a komodity - makléri, obchodníci, služby
+ sprostredkovatelia, obchodníci a zakladatelia spoločností
L cenné papiere - služby (makléri, brokeri apod.)
L služby spojené so zmenou cenných papierov a komodít
+ poradenstvo investičné
L služby spojené so zmenou cenných papierov a komodít ostatné
+ poisťovacie služby
+ poisťovne
+ poistenie životné
+ poistenie úrazové a nemocenské a systém zdravotníctva
+ poistenie úrazové a nemocenské
L systém nemocenského poistenia a lekárskeho ošetrenia
+ poistenie proti požiaru, dopravné a nehodové poistenie
+ poistenie zárukové
L poistenie inde neklasifik.
+ poisťovací zástupcovia, sprostredkovatelia a služby
L poisťovací zástupcovia, sprostredkovatelia a služby
+ investičné služby a spoločnosti
+ ekonómia a riadenie
+ obchodné metódy a riadenie
+ organizácia a riadenie
+ plánovanie a organizácia
+ obchodné prognózy
L informatika
+ riadenie výroby
+ marketing
+ finančné plánovanie
+ riadenie obecne
L personálne otázky
L privatizačné projekty
L nebankové subjekty
+ nehnuteľnosti
+ nehnuteľnosti - prevádzkovatelia (okrem projektov) a prenajímatelia
+ prevádzkovatelia nebytových priestorov
+ prevádzkovatelia obytných budov
L prevádzkovatelia nehnuteľností inde neklasif.
+ realitné kancelárie
+ parcelácia pozemkov a stavebná projekcia
L parcelácia pozemkov a stavebná projekcia okrem cintorínov
+ nehnuteľnosti - služby, kancelárie, agenti inde neklasifikované
L predaj, kúpa, prenájom a sprostredkovanie nehnuteľnosti
+ nájom nehnuteľností
+ nájom rokovacích miestností
L nájom vzdelávacich priestorov
+ ubytovanie
+ ubytovanie s reštauračnými službami
L ubytovanie bez reštauračných služieb
L parkovacie služby
+ strážené parkovacie priestory
+ nestrážené parkovacie priestory
+ otvorené parkovacie priestory
L kryté parkovacie priestory a garáže
+ služby osobné
+ čistiarne, prádelne a odevné služby
+ prádelne pre verejnosť
+ mandlovne a žehliarne
+ čistiarne okrem čistenia kobercov
L farbenie textílií a kožušín
+ čistenie kobercov a čalúneného nábytku
L prádelne a odevné služby inde neklasifik.
+ fotoateliéry, fotoslužby
+ salóny kozmetické
+ kaderníctvo a holičstvo
+ oprava a čistenie obuvy
+ pohrebné služby, krematória
L osobné služby rôzne
+ poradenstvo daňové a spracovanie účtovných údajov pre odvody daní
+ služby osobné ostatné
L varovanie detí
+ služby obchodné
+ reklama, inzercia, propagácia
+ reklama
+ reklama fóliová
L reklama tlačou a potlačou
+ reklamné agentúry
+ usporadúvanie akcií v oblasti spoločenskej zábavy
+ reklamná a propagačná činnosť
+ organizovanie školení, kurzov a seminárov
L organizovanie konferencií a firemných akcií
+ reklamy vonkajšie
L reklamy veľkoplošné - bilboardy
+ televízna, rozhlasová, novinová reklama
+ reklama v rozhlase
+ reklama v televízii
+ novinová reklama
+ reklama vydavateľská (časopisy, katalógy, brožúry)
L reklama, inzercia, propagácia inde neklasif.
L reklama ostatná
+ sprostredkovatelne práce a agentúry ostatné
+ agentúry zamestnanecké (študentské, profesné)
+ agentúry umelecké
+ agentúry na obstarávanie a zaistenie rôznych akcií(výstavy, kongresy, semináre apod.)
+ sprostredkovateľne práce
L agentúry ostatné inde neklasifik.
+ agentúry spravodajské zaoberajúce sa spotrebným úverom,obchodno informačné kancelárie, urovnanie úverov,inkaso
+ agentúry spravodajské
L agentúry zaoberajúce sa spotrebným úverom, obchodno informačné kancelárie, vyrovnanie úverov, inkaso
+ poštové zásielky, reprodukcie, úžitkové umenie a fotografovanie a stenografické služby
+ reklama priama poštou a služby (direct mailing)
+ kopírovanie, rozmnožovanie
+ fotografia reklamná
+ reklamné úžitkové umenie a grafika, DTP štúdia
+ služby sekretárske, stenografické, pisárske
+ počítačová grafika
L reprodukcie a maľba
+ služby pre správu a údržbu obytných a iných budov
+ dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, ochrany predškodcami
L služby na údržbu a čistenie budov (výťahov, okien,komunikácií, osvetlení)
+ služby obchodné rôzne
+ služby špeciálne a ostatné (bezpečnosť, leasing, prenájom, požičovne, informačné služby apod.)
+ management
+ prieskum trhu
L prieskum verejnej mienky
L školiaca a kvalifikačná služba
+ bezpečnostná služba
+ stráženie a ochrana objektov
+ služby bezpečnostné kuriérne
+ detektívne služby
+ služby bezpečnostné doprovodné
L služby bezpečnostné inde neklasif.
+ leasing a prenájom zariadení okrem kódov
+ leasing a prenájom zariadení ťažkých mechanizmov,strojov a zariadení
+ leasing a prenájom dopravných zariadení okrem osobných a nákladných aút
+ leasing a prenájom stavebného zariadenia
+ leasing a prenájom kancelárskej techniky (okrem počítačov)
+ leasing a prenájom elektrických a elektronických zariadení
+ leasing a prenájom poľnohospodárskeho a záhradníckeho náradia a zariadenia
+ požičovne predmetov osobnej spotreby
+ požičovne športových potrieb
+ požičovne odevov
+ požičovne elektrických spotrebičov
+ požičovne domácich potrieb a nábytku
L požičovne videorekordérov a videokaziet
L leasing, prenájom a požičovne rôzneho zariadenia a vybavenia inde neklasifikované
+ mikrografické a fotofinišovacie služby (retuš apod.)
+ netradičné obrábanie kovov
+ skúšobné laboratóriá, testovanie, meranie, analýzy -komerčné
+ geologický a geofyzikálny prieskum a služby
+ služby pre firmy a organizácie rôzne
+ výstavy, kongresy a sympózia - organizovanie
+ výstavy, veľtrhy - organizovanie
+ semináre - organizovanie
L konferencie - organizovanie
+ informačné služby okrem databázových, prekladateľské a tlmočnícke služby
+ informačné služby okrem databázových
+ informační brokeri (sprostredkovatelia)
L prekladateľské a tlmočnícke služby
+ patentové kancelárie, služby
+ normalizačné služby
+ sprostredkovateľské služby obchodné
L služby ostatné inde neklasifik.
+ interiéry - design, dekorácia (výzdoba), písmomaliarske práce, aranžérske služby
+ služby pre priemyselné závody inde neklasifik.
+ rezervačné služby
+ služby pre hudobné produkcie a vysielanie
+ aukčné siene, organizovanie búrz (blší trh)
+ služby a špeciálne činnosti inde neklasifikované
+ služby pyrotechnické a ohňostroje
L vykonávanie ohňostrojových prác
L ničenie a zneškodňovanie výbušnín
+ školenia pracovníkov o bezpečnosti a ochrane pri práci
L organizačné poradenstvo
+ služby v oblasti motorových vozidiel
+ prenájom a leasing automobilov bez vodiča
+ prenájom a leasing nákladných automobilov bez vodiča
+ prenájom a leasing osobných automobilov
L požičovne rekreačných vozidiel, prívesov
+ parkovanie automobilov
+ parkovanie automobilov
L parkovacie garáže
+ opravy motorových vozidiel a motocyklov
+ auto - karosárne
+ oprava čalúnení (auta)
+ opravy výfukových systémov
+ pneuservisy - opravy a protektorovanie pneumatík
L protektorovanie pneumatík
+ autolakýrnictvo
+ auto - zvarovanie
+ opravy prevodových skriniek, elektroinštalácie
+ automobilové opravy celkové
L automobilové opravy ostatné
+ služby automobilové okrem opravovní
+ umývanie motorových vozidiel
L automobilové služby, okrem opráv a umývania
+ opravy nákladných áut a strojov
L opravy poľnohospodárskych strojov
+ opravárenské služby, montáže a servis rôzne
+ opravárenské služby, montáže a servis rôzne
+ opravy rádio a TV
+ opravy a servis chladiacich zariadení a klimatizácie
+ opravy elektrických spotrebičov
+ opravy spotrebnej elektroniky
+ opravy odevov
+ opravy koženej galantérie
+ opravy šijacích a pletacích strojov
L opravy kancelárskych strojov, energetických zariadení,zariadenia pre oznamovaciu techniku
+ opravy kancelárskych strojov
+ opravy energetických zariadení
L opravy zariadení pre oznamovaciu techniku
+ opravy hodín, hodiniek a šperkov
+ opravy rôzne a príbuzné služby
+ opravy elektromotorov
L opravy a služby inde neklasifikované
+ oprava a údržba strojov pre priemysel
+ opravy elektrických zariadení
L opravy potrieb pre domácnosť inde neklasif.
+ opravy fotoprístrojov
+ opravy plynospotrebičov
L opravy kočíkov
+ opravy nábytku a čalúnenia
+ opravy bicyklov
+ opravy hudobných nástrojov
+ opravy športových potrieb
L opravy dáždnikov
+ právnicke služby, právni zástupcovia, advokáti
+ služby technické, účtovné, výskumné, správne a ďalšie
+ technické a architektonické služby, dozor a dohliadacie služby, revízie, bezpečnostné služby
+ inžinierske, dodávateľské, projekčné, montážne služby a organizácie - technické inžinierske služby
+ inžinierstvo a služby pre stavebníctvo a pre ťažbu nerastných surovín
+ inžinierstvo pre výrobné odvetvie
+ inžinierstvo dopravných zariadení
+ inžinierstvo pre oblasť služieb
L montáže špeciálnych zariadení
+ architektonické ateliéry, služby pre staviteľstvo
L služby geodetické a kartografické
+ služby účtovné - účtovníctvo
+ vedenie účtovnej agendy, auditori a revízori účtov
+ jednoduché účtovníctvo
L podvojné účtovníctvo
+ výskumné a vývojové služby a skúšobníctvo
+ výskum pre priemysel a služby, výskum prírodných vied
L výskum pre priemysel a služby
L laboratóriá skúšobné a testovacie - štátne
L manažérske služby a služby pre styk s verejnosťou
+ služby manažérske
+ poradenské služby managementu, ekonomické poradenstvo
+ služby pre styk s verejnosťou
L poradenské služby ostatné (testovacie služby, komunikácie, urbanizmus,...)
+ služby upratovacie
+ služby upratovacie so strojnými zariadeniami
L služby upratovacie ručne
+ administratívne práce
+ účtovnícke práce
+ fakturačné práce
L činnosť ekonomických a organizačných poradcov
L sprostredkovateľská činnosť všeobecne
+ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému užívateľovi (malobchod)
+ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
L sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
+ školstvo, vzdelanie, umenie, veda, výskum, príroda
+ školy
+ školy súkromné
L materské, základné a stredné školy
+ vysoké školy, univerzity
L technické školy
+ knižnice
+ zariadenia pre ďalšie vzdelávanie
+ poskytovanie školení, korešpondenčné školy
+ kurzy jazykové
+ školy pre spracovanie údajov
L výuka iná
+ školy a vzdelávanie ostatné
L kurzy vzdelávacie a školy ostatné
+ hudobné školy a umelecké školy
+ jazykové školy
L autoškoly a letecké školy
L múzeá, umelecké galérie, botanické a zoologické záhrady
+ umelecké remeslá
+ umelecké stolárstvo
+ umelecké rezbárstvo
+ umelecké kováčstvo
+ umelecké sklárstvo
+ sochárstvo
+ reštaurovanie
L umelecké remeslá ostatné
+ hudba, divadlo, literatúra, výtvarné umenie
+ hudba
+ divadlo
L výtvarné umenie
L múzeá a umelecké galérie
L akváriá, arboretá, botanické alebo zoologické záhrady
+ členské organizácie
+ obchodné združenie a spoločnosti
+ zamestnanecké asociácie
+ záujmové zväzy a kluby
L hasičské (požiarne) zbory
+ náboženské spolky
+ združenia a etnické spolky
+ členské organizácie ostatné
L členské organizácie ostatné
L odborové organizácie - odbory
+ nezaradené
+ trusty, nadácie
+ investície rôzne
L prenajímatelia a majitelia patentov
+ film a televízia
+ výroba filmov a príbuzné služby
+ filmová a video produkcia
+ filmy a videozáznamy
+ predaj filmov
L služby spojené s výrobou filmov
+ distribúcia filmov, rozhlasové a TV produkcie a pridružené služby
+ distribúcie filmov a videozáznamov
L služby spojené s distribúciou filmov
L kiná
+ obchod
+ obchodné organizácie
L medzinárodné obchodné organizácie
+ zahraničný obchod
+ obchodné zastupovanie a sprostredkovanie
L obchodná činnosť iná
L výrobky z ropy
+ ropné - palivárske výrobky
+ benzíny (vr. leteckých)
L motorová nafta
+ asfaltové dlažbové a strešné materiály
L lepenky a krytiny asfaltové
+ jadrová energetika - výrobky
+ jadrové palivá a rádioizotopy
L jadrové produkty ostatné
L mazacie oleje a tuky
L ropa a plyn
+ zemný plyn
L ropné a plynové polia, služby
+ ropné a plynové vrty (geologická vrtná činnosť)
L služby pre ropné a plynové polia ostatné
+ priemysel
+ výrobky tabakového priemyslu
+ cigarety
+ cigary
+ tabak - žuvací, cigaretový, šňupací
L tabak - odstopkovaný, vysušený
+ výrobky textilného priemyslu
+ tkaniny
+ výroba bavlnených tkanín
L tkaniny bavlnené
+ celtovina
+ lôžkoviny
+ tkaniny bavlnené jemné
+ tkaniny bavlnené ostatné
L tkaniny bavlnené zmesové
+ látky z umelých vlákien a hodvábu
L tkaniny syntetické
+ tkaniny vlnené a vlna
+ tkaniny vlnené a vlna (vrátane farbenia a apretácie)
L tkaniny vlnené zmesové
+ galantérne výrobky
L galantérne výrobky
+ galantérne výrobky tkané
+ stuhy, lemovky, šnúrky
L gumy textilné
+ pleteniny a pančuchový tovar
+ pančuchový dámsky tovar okrem ponožiek
+ pančuchový tovar ostatný, ponožky a podkolienky
+ ponožky pánske
+ ponožky dámske, detské
L podkolienky
+ pletené vrchné ošatenie (svetre, tričká)
+ svetre
+ svetre pánske
+ svetre dámske
L svetre detské
L tričká a košele pletené, športové
+ pletené prádlo spodné a nočné
+ prádlo spodné dámske a detské pletené
L prádlo nočné dámske a detské pletené
+ pletené tkaniny
L pletený tovar ostatný
+ koberce a podlahové krytiny
+ textilný tovar rôzny
+ plsť a plstené výrobky
+ textilné výplne a materiály čalúnnické, pérové periny
+ textilný odpad
+ tkaniny laminované, impregnované
+ textílie netkané, laminované, nepremokavé
+ povrazový tovar - laná, povrazy, siete
L textilné výrobky iné (technické textílie, jutové vrecia)
L textilné výrobky priemyselné
+ odevy a ďalšie hotové výrobky z látok
+ odevy pánske a chlapčenské saká a kabáty
L obleky, saká a kabáty pánske a chlapčenské
+ obleky pánske
+ zvrchníky pánske
+ odevy športové pánske
L obleky a kabáty chlapčenské
+ pánsky a chlapčenský galantérny tovar, pracovné odevy ap.
+ košele, tričká, pyžamá pánske a chlapčenské nepletené
+ tričká pánske a chlapčenské
+ košele chlapčenské a pánske
L pyžamy pánske a chlapčenské
+ prádlo spodné a nočné pánske a chlapčenské
+ viazanky, šály
+ nohavice pánske a chlapčenské
+ odevy pracovné pánske a chlapčenské
L odevy pánske a chlapčenské ostatné (plavky, športové,...)
+ odevy dámske a dievčenské
+ blúzky, košele a tričká dámske a dievčenské nepletené
+ šaty dámske a dievčenské
+ kostýmy, sukne, kabáty a obleky dámske a dievčenské
+ kabáty dámske a dievčenské
+ obleky dámske a dievčenské
L sukne, saká a vesty dámske a dievčenské
L ostatné odevy dámske (nohavice, pracovné a športové odevy), šály, šatky
+ odevy pracovné dámske
+ odevy športové dámske a dievčenské
L nohavice a džínsy dámske
+ prádlo spodné dámske a dievčenské, detské a kojeneckénepletené
+ prádlo spodné a nočné dámske a dievčenské
+ prádlo spodné dámske, dievčenské a detské
L nočné prádlo dámske a dievčenské a detské
L prádlo kojenecké
+ klobúky, čiapky a klobúčnicky tovar
L klobúky, čiapky a klobúčnicky tovar
+ odevy detské a kojenecké
+ šaty, blúzky, košele detské a kojenecké
+ detské a kojenecké vrchné ošatenie
L športové oblečenie detské
+ kožušiny a výrobky z nich
+ odevy a doplnky rôzne
+ odevy zákazkové
+ rukavice a pracovné rukavice (okrem pletených a celokožených)
+ kúpacie plášte, župany
+ nepremokavé odevy
+ kožené odevy a odevy s kožušinovou podšívkou
+ kožené odevné doplnky, pásky k odevom
+ stany a plachty
L odevy a textilné výrobky ostatné
L textilné výrobky hotové rôzne
+ záclony a závesy
+ bytový textil, okrem záclon a závesov
L prikrývky lôžkové
+ látkové vrecia, vaky, sáčky, lôžkoviny, obrusy apod.
+ vaky, cestovné a športové, padáky
+ ručníky a osušky
+ utierky
+ obrusy a prestieradlá
+ lôžkoviny
L deky, prikrývky, podušky
+ vozové plachty
+ plisovanie, ozdobné šitie, ozdobné úpravy látok
L textilné výrobky hotové inde neklasifikované
+ autopoťahy
+ vlajky, zástavy a transparenty
+ bezpečnostné pásy, popruhy, remene
+ spacie vaky
L rybárske siete
L úpravy, farbenie a apretácia ostatných textílií
+ priadza pletacia
+ priadze vlnené
+ výroba nití
+ vlákna bavlnené mykané
+ vlákna bavlnené počesané
L vlákna ostatné - jutové, ľanové, hodvábne
+ tlačiarenský a vydavateľský priemysel
+ noviny - vydavateľstvo a tlač
L noviny
+ týždenníky
+ inzertné noviny
+ reklamné prílohy
L noviny lokálne
+ periodiká - vydavateľstvo a tlač
L periodiká
+ periodiká poľnohospodárske
+ periodiká obchodné, vzdelávacie
+ periodiká vedecko-technické
L periodiká vzdelávacie
+ periodiká hudobné
+ periodiké konzumné a všeobecné
+ periodiká pre mužov
L periodiká pre ženy
L periodiká z oblasti kultúrnej
+ tlač a vydávanie kníh
+ vydavateľstvo a tlač kníh alebo len vydavateľstvo kníh
+ učebnice a skriptá
+ knihy vedecké profesionálne
+ knihy náboženské
L knihy encyklopedické, referenčné, slovníky
L tlač a viazanie kníh
+ vydavateľská činnosť rôzna
+ katalógy a adresáre, obchodné publikácie
+ katalógy a adresáre
+ publikácie obchodné
+ bulletiny obchodné
L publikácie daňové
L vizitky, prospekty, mapy, hudobniny
+ vizitky
+ prospekty obchodné
+ hudobniny
L mapy, atlasy
L vydávanie a rozmnožovanie audio. materiálov
+ tlačiarenský priemysel, tlačiarne, potlače obalov
+ komerčná tlač, sieťotlač
+ komerčná tlač, litografia
+ komerčná tlač, hĺboktlač
L komerčná tlač inde neklasifikovaná
+ tlačoviny, predtlačené formuláre, počítačový papier
L tlačoviny, predtlačené formuláre
L papier počítačový
+ pohľadnice, blahoželania, plagáty, letáky
+ pohľadnice, blahoželania
L plagáty, letáky
+ knihy - tlač, viazače, zošity apod.
+ zošity, viazače, zakladacie dosky apod.
L kníhviazačstvo a príbuzné práce
L tlačiarenské služby
+ sadzba, fotosadzba
+ tlačová kancelária, agentúra
+ fotorytie
L tlačiarenské služby inde neuvedené
+ chemikálie a chemický priemysel
+ chemikálie čisté a laboratórne
+ chemikálie anorganické priemyselné
+ alkálie a chloridy
+ chlór
L hydroxid sodný (sóda kaustická)
+ plyny technické - priemyselné
+ acetylén
+ kyslík
L plyny priemyselné ostatné
+ chemikálie anorganické priemyselné ostatné
L kyseliny anorganické ostatné
+ beloby ostatné
L chemikálie anorganické - plnivá
+ plastové materiály a syntetická živica, syntetickáguma, umelé vlákna, okrem sklenených
+ polystyrén
+ polyolefíny
+ polyetylén
L polypropylén
+ akryláty
+ fenolplasty a epoxidové živice
+ plasty a živice ostatné
L polyvinylchlorid (PVC)
+ vlákna polyesterové
L vlákna polypropylénové
+ lieky a liečivá, biologické produkty, fotochemikálie
+ lieky syntetické a prírodné
+ antibiotiká
+ hormóny
+ vitamíny a provitamíny
L lieky botanického pôvodu, prírodné vitamíny,diagnostické lieky
+ farmaceutické preparáty, prípravky
L lieky veterinárne
+ fotochemikálie
+ biologické produkty veterinárne
L biologické produkty pre priemysel
+ mydlá,detergenty,čistiace prostriedky,parfémy,kozmetikaa ďalšie toaletné potreby, glycerín, dezinfekčné prostr
+ mydlá a čistiace prostriedky, glycerín
+ mydlá a čistiace prostriedky pre priemysel
+ čistiace prostriedky pre domácnosť
L mydlá pre domácnosť
+ špeciálne čistiace, leštiace a sanitárne prípravky
+ dezinfekčné prostriedky
L leštiace prostriedky
L parfémy, kozmetika a ďalšie toaletné potreby
+ holiace potreby
+ parfémy a kolínske vody
+ kozmetika vlasová, šampóny
+ ústne vody a zubné pasty
L krémy, pleťové vody, rúže, deodoranty
+ krémy, vody a oleje, pleťové
L laky na nechty
+ farby, fermeže, laky, emaily a iné náterové hmoty
+ chemikálie organické
+ cyklické organické poloprodukty a organické farbivá apigmenty
L farbivá org. pre plasty, papier, tlač. čerň a kožu
+ deriváty cyklické
L chemikálie organické, ostatné
+ príchute a prísady
+ chemické materiály pre povrch. úpravu a rôz. využitie
+ chemikálie na výrobu plastov a gumy
L frity, glazúry, farby keramické a smalty
+ poľnohospodárske chemikálie
+ hnojivá dusíkaté
+ hnojivá fosfátové
+ hnojivá zámesové
L pesticídy a poľnohospodárske chemikálie ostatné
+ herbicídy
L fungicídy
L chemické výrobky rôzne
+ lepidlá, tmely a tesniace materiály
+ farby tlačiarenské
L chemikálie a chemické výrobky ostatné (želatina, pyrotechnické výrobky, katalyzátory)
+ gumárenský a plastikársky priemysel
+ pneumatiky a duše
L pneumatiky a duše
+ duše a vzdušnice
L guma na protektory
+ obuv gumová a plastová
+ regenerát gumy
+ gumové pásy a hadice, tesniace vložky, tesniaceprípravky
L gumové pásy a hadice
+ dopravné pásy, remene pásové
+ remene klinové
L gumové hadice
+ výrobky z opracovanej gumy ostatné
+ lisovaný, vytlačovaný mechanický gumový tovar
L gumové výrobky ostatné
+ gumové výrobky pre stavebníctvo
L podlahové krytiny z gumy
+ gumové súčiastky a diely pre priemysel
L gumové podošvy a podpätky
+ plastové výrobky
+ plastové výrobky
+ plastové vytlačované výrobky
+ výrobky z plastov lisované vrátane nábytku
+ plastové komponenty
+ plastové výrobky tvarované
L plastové výrobky penové
+ fólie a filmy plastové
+ fólie polyetylénové
+ fólie polypropylénové
+ fólie polystyrénové
+ fólie PVC
+ plastové tyče, trubky a formy
L dosky plastové
+ plasty penové
+ plasty laminované, vystužované
+ nádoby z plastov, obaly
+ koše z plastov
+ plastové podnosy, debny, prepravky
+ plastové fľaše
+ plastové hadice
+ zátky, veká, uzávery z plastov
+ obaly potravinárske z plastov
L odpadové kontajnery z plastov
+ plastové súčasti a diely pre priemysel
+ prefabrikáty z plastov pre stavebníctvo
+ plastové okná
+ plastové dvere
L potrubie z plastov
+ plastové potreby pre domácnosť
L podlahoviny z plastov
+ plastové polotovary pre spotrebný tovar
+ plastové výrobky pre obuvnícky priemysel, póromerickáuseň
L plastové výrobky pre voľné chvíle
+ bazény z plastov
+ hračky z plastov
L športové potreby z plastov
L drobný tovar, pomôcky a súčiastky z plastov
L plasty a guma, výrobky ostatné
+ plasty, výrobky ostatné
L práškové nanášanie plastov na povrch
+ obuvnícky a kožiarsky priemysel
+ činenie a úprava usní
+ obuvnícky materiál a polotovary, koža pre obuvníctvo
+ výroba obuvi, okrem gumovej
+ obuv domáca
+ obuv pánska, okrem športovej
+ obuv dámska, okrem športovej
+ obuv detská
L obuv ostatná okrem gumovej
+ obuv, zákazková výroba
+ obuv kožená pracovná
L obuv kožená športová
+ rukavice a palčáky
+ batožina (kufre apod.)
+ kabelky a kožená galantéria
L kabelky a peňaženky dámske
L výrobky z kože ostatné
+ výrobky z kameňa, hliny, skla a betónu
+ sklo
L sklo tabuľové
+ sklo a lisované alebo fúkané sklenené výrobky
+ nádoby sklenené
L sklo lisované, fúkané
+ sklo úžitkové
L sklo strojovo vyrábané
+ osvetľovacie telesá sklenené
L sklenené vlákna
+ sklo stavebné a technické
L výrobky zo skla
L zrkadlá
+ cement
+ stavebné materiály a výrobky keramické
+ tehly a stavebné keramické kachle
+ materiály strešné izolačné
+ obkladačky a podlahové kachle
+ malta, maltovinové pojidlá a zmesi maltové
+ azbestocementové výrobky
+ stavebné hmoty a produkty
L stavebné keramické výrobky ostatné
+ potrubie odpadové keramické
L tašky pokrývačské
+ výrobky z betónu, sádrovca a pálenej sádry
+ omietkoviny
+ tehly a prefabrikáty z betónu
+ výrobky z betónu, okrem blokov a tehiel
+ potrubie betónové
+ prefabrikáty z betónu
+ prefabrikáty zo železobetónu
L bloky stavebnicové
+ betonové zmesi
+ vápno
L sádra a výrobky zo sádry
+ kameň opracovaný a výrobky
+ brúsne materiály, azbest a ďalšie rôzne minerálnevýrobky
+ materiály brúsne
+ tesnenia
+ minerály drvené alebo inak spracované
+ izolácie minerálové
L žiaruvzdorné hmoty neílové
+ keramické suroviny
+ keramika sanitárna (umývadlá, klozety...)
+ porcelán a keramika (stolné a kuchynské predmety)
+ porcelánový a keramický riad
+ porcelán úžitkový, ozdobný
L keramika úžitková, ozdobná
+ keramické žiaruvzdorné výrobky
+ porcelánový a keramický materiál pre elektroniku
+ žiaruvzdorné nesilikátové výrobky
L keramika, porcelán a hrnčiarsky tovar ostatný
L porcelán dekoratívny
+ hutná prvovýroba
+ oceliarne, vysoké pece, valcovne a úpravovne (železo,oceľ)
+ drôt oceľový ťažený, oceľové klinčeky a klince
+ plechy, pásy a tyče valcované za studena
+ rúry a trubky oceľové
+ trubky liatinové
+ oceľ surová
+ oceliarske výrobky
+ konštrukcie oceľové
L oceľové plechy
L oceliarske výrobky valcované za tepla
+ zlievárne liatiny a ocele
+ zlievárne šedej a tvárnej liatiny
+ odliatky z ocelí
+ odliatky zo šedej liatiny
L zlievárne ocele ostatné
+ kovy neželezné a výrobky z nich
+ meď
L drahé kovy
+ sekundárne tavenie a rafinácia neželezných kovov
+ valcovanie, ťaženie a prietlačné lisovanie neželeznýchkovov
+ hliníkové pláty, plechy a fólie
+ hliníkové výrobky lisované
+ valcovanie, ťaženie a lisovanie neželezných kovov okremmedi a hliníka
L drôty ťažené a izolované z farebných kovov
+ zlievárne neželezných kovov
L zlievárne hliníka
L kovy - výrobky a rôzne spracovanie
+ tepelné spracovanie a zušľachťovanie kovov
L výrobky z kovov ostatné
+ priemyselná výroba rôzna
+ šperky, striebro, pokovený tovar
+ šperky z drahých kovov
L šperky zlaté a platinové
+ strieborný tovar a tovar z nerezu
L klenotnícke prípravky a materiály a práce z drahýchkameňov
+ mince, medaile
+ hudobné nástroje
L hudobné nástroje
+ bábiky, hračky, hry, lovecký a športový tovar
+ bábiky a vypchané hračky
+ hry, hračky, detské vozidlá, okrem bábik a bicyklov,kočíky (detské, pre bábiky)
+ hry
+ hračky, detské športové náradie
+ kolobežky, trojkolky a p., kočíky pre bábiky
L detské kočíky
L lovecké a športové potreby
+ rybárske potreby
+ lovecké potreby
+ posilovne a ihriská - vybavenie a náradie
L ostatné športové potreby
+ gulečníky
+ loptové hry, potreby
+ dosky športové (skateboards, snowboards, ...)
+ lyžiarske potreby, výbava pre zimné športy
L vodné športy, potreby
+ perá, ceruzky a ďalšie maliarske potreby
+ perá, rysovacie perá a ich časti, zvýrazňovače
+ ceruzky, krajóny a maliarske potreby
+ pečiatky, číslovačky, dátumovky
L papier uhlový a farbiace pásky
L pásky do písacích strojov a tlačiarní
+ bižutéria, odevné ozdoby, gombíky a rôzne galantérnedoplnky, okrem výrobkov z drahých kovov
+ bižutéria a ozdoby, okrem doplnkov z drahých kovov
+ kvetiny a iné rastliny umelé
+ gombíky
L ihly, špendlíky, zipsy, háčky, spony
+ umelecká výroba
L výrobky priemyselné rôzne, luxusný a úžitkový tovar
+ kefársky tovar, metly
+ kefársky tovar, metly
+ kefy pre osobnú hygienu
L kefy a štetce údržbárske
+ erotický tovar, pornografia
+ reklamné štíty a reklamné predmety, pútače, značky
+ truhly
L výrobky inde neklasifikované
+ protipožiarne prostriedky, hasiace prístroje
+ hracie automaty
+ zápalky
+ sviečky
+ dáždniky, slnečníky
L domáce drob. zvieratá, potreby
+ uhoľný priemysel a služby
+ ťažba hnedého uhlia a lignitu hlbinná
+ ťažba čierneho uhlia
+ služby pre uhoľné baníctvo (geolog. prieskum apod.)
L služby a činnosti pre uhoľné baníctvo
+ ťažba kameňa, výroba z kameňa, minerály
+ ťažba kameňa vo veľkých blokoch
L ťažba vápenca
+ ťažba kameňa drveného a lámaného
+ piesok a štrk
+ ílovité, keramické a žiaruvzdorné materiály
L šamot
L minerály pre chemický priemysel a výrobu hnojív, soľ
L drevospracujúci priemysel
+ drevo a výrobky z dreva, okrem výroby nábytku
+ drevo priemyselné - stavebné, rezivo, palivové
+ drevo stavebné, rezivo
L drevo palivové
+ píly a piliarske výrobky
+ piliny a iný drevený odpad
L drevo podlahové
+ spracovanie tvrdého dreva a výroba podlahovín
L špeciálna drevovýroba inde neklasifikovaná
L trámy a rezivo pre tesárov
+ frézarska a stolárska výroba, dýhy, preglejky a stavebné drevené prvky
+ stolárska výroba
+ okná
+ zárubne a okenné rámy
+ dvere, vráta
+ vráta garážové drevené
L dvere, vráta skladacie
L drevené schodisko
+ dýhy a preglejky z tvrdého dreva
+ dýhy a preglejky z mäkkého dreva
L stavebné prvky drevené ostatné
+ obaly drevené a palety
+ debny drevené
+ palety a prepážky drevené
L drevené obaly a nádoby ostatné
+ drevené stavby a mobilné príbytky
L drevené budovy prefabrikované
L drevené výrobky
+ impregnácia a konzervovanie dreva
+ drevotrieska
+ drevené výrobky spracované
L výrobky z dreva ostatné
+ rámy na obrazy
+ korkové výrobky
+ košíky, prútený tovar
+ dosky
L dosky väčších rozmerov
L držiaky, madlá, rebríky, drevené príslušenstvo domov
+ drevené príslušenstvo domov
+ držiaky, madlá
L rebríky
+ nábytok a príslušenstvo
+ nábytok pre domácnosť
+ drevený nábytok pre domácnosť okrem čalúneného
+ obývacie izby
+ kuchynský a jedálenský nábytok
+ nábytok do spální
+ detské izby
L nábytok záhradný drevený
+ nábytok drevený čalúnený pre domácnosť a stoličky
+ stoličky drevené
+ kreslá
+ taburetky
+ gauče, pohovky, váľandy
L postele
+ nábytok kovový pre domácnosť
L nábytok záhradný kovový
+ matrace, kostry a rozkladacie postele
+ skrinky drevené pre TV, rádia, šijacie stroje apod.
L nábytok pre domácnosť inde neklasifikovaný
+ nábytok kancelársky
+ nábytok kancelársky drevený
L nábytok pre kancelárie, okrem čalúneného
+ stoličky kovové
+ stoly kovové
+ registračné skrine
L nábytok kovový stavebnicový
+ nábytok pre občianske verejné budovy apod.
L nábytok pre občianske verejné budovy apod.
+ nábytok školský
+ nábytok verejných budov
L sedadlá v dopravných prostriedkoch
+ priehradky, police, zamykateľné skrinky a montovanýnabytok pre obchody alebo sklady
+ nábytok drevený pre obchody, priehradky, police,skrinky
L priečky, police, regále okrem drevených
+ police kovové do skladov
L regále kovové do obchodov
L nábytok a montované doplnky ostatné
+ rolety, žalúzie, markýzy, tienidlá
L iný nábytok a montované doplnky ostatné
+ postele nemocničné
+ nábytok reštauračný a barový
L nábytok dielenský
L výroba papiera a papierenských výrobkov
+ drevovina na výrobu papiera, celulóza
L buničina
+ papierne
L papier
+ papier tlačiarenský
+ papier bezdrevný grafický
+ papier baliaci a konvertovaný
L papier priemyselný špeciálny
+ výroba kartónu
+ lepenka
L kartonáž
+ kartonáž zušľachtená
+ kartonáž poťahovaná
+ kartonáž nepoťahovaná
L kartonáž vysekávaná
+ papierové výrobky
+ papier zušľachtený
+ papier baliaci poťahovaný a laminovaný
+ papier poťahovaný a reliéfny
L papierové filtre
+ obálky
+ papierové sáčky a obaly, vrecia
L papierové obaly, vrecia
+ lepenka a kartonáž, ostatné výrobky
L papierové fľaše a uzávery
+ hygienické papierové výrobky
+ tampóny, vata
L vata, menš. vložky
L papierové kozmetické výrobky, iné
+ papier toaletný
L ručníky papierové
L baliace, obalové výrobky a ďalšie papierové výrobky
+ tapety
L tapety dekoratívne
+ vizitky a visačky kartónové
+ papierové pásky
+ štítky papierové samolepiace
L papier kopírovací nepoťahovaný
L recyklovaný papier
+ obaly lepenkové
+ krabice lepenkové skladacie
+ krabice lepenkové dvojvrstvové
+ krabice z vlnitej a hladkej lepenky
L obaly na potraviny
+ obaly na tekutiny
+ kelímky
+ obaly na pekársky tovar
+ kartóny na vajcia
L obaly mäsových výrobkov
+ materiály strešné a izolačné na báze papiera
L lepenky izolačné
L papier a lepenka, tovar ostatný
L kancelárske a školské potreby z papiera
+ výroba strojov prístrojov a zariadení
+ kovové výrobky okrem strojov a dopravných zariadení
+ nádoby a plechovky a prepravné kontajnery kovové, obaly
+ nádoby a plechovky kovové vrátane potravinárskych
L barely, bubne, súdky, konvice a iné prepravné kovovénádoby
+ nožiarsky tovar, príručné náradie a rôzny železiarskytovar
+ nožiarsky tovar
+ nástroje sečné, bodné a rezné, ručné
+ vrtáky
+ píly a pílky, pílové listy
L železiarske výrobky
+ kovanie
+ kovanie nábytkové
+ kovanie umelecké
+ kovanie stavebné
+ auto-moto príslušenstvo
+ vozíky
L domáce potreby (strojčeky, mlynky, ....)
+ zariadenie na ohrev, okrem elektrického a ohrievanievzduchom, vodovodné armatúry, sanitárny tovar, potrubie
+ smaltovaný, železný a kovový sanitárny tovar
+ armatúry vodovodné a ozdobné koncovky
+ kúrenárske kotle, radiátory a p.
+ armatúry priemyselné
+ potrubie kovové
+ kachle
L vykurovacie telesá
+ výrobky kovové , stavebnej oceli
+ výrobky z konštrukčných ocelí
+ dvere a okná kovové
+ dvere a okná kovové protipožiarne
+ dvere a okná kovové zvukovoizolačné
L vráta garážové (kovové)
+ konštrukcie kovové hrubostenné
+ výmeníky a kondenzátory tepelné
+ plechové zvarované polotovary
+ kotle
+ fľaše plynové
L nádoby tlakové
+ konštrukcie plechové
+ plechové diely
L strechy kovové
+ stavebné súčasti kovové, architektonické a dekoratívne
+ prefabrikované kovové stavby a diely
L kovovýroba rôzna
+ materiál spojovací (skrutky, matice, nity, podložky apríbuzné výrobky)
+ materiál spojovací závitový
+ skrutky s maticami, matice, skrutky, nity a podložky
+ matky, spojovací materiál s vnútorným závitom
L nity, podložky, kolíky, závlačky, zámky
+ nity
+ podložky
+ zámky, zámočnícke výrobky
L kolíky, závlačky
L laná kovové
+ výkovky a výlisky kovové
+ výkovky železné a oceľové
+ výlisky pre automobily, karosárske
+ uzávery a korunky z kovov
L výlisky kovové ostatné
+ pokovovanie, farbenie, rytie kovov a príbuzné činnosti
+ galvanické pokovovanie, pokovovanie, leštenie, anodizácia a farbenie
+ materiály pokovovacie
L nanášanie povlakov, leptanie, zinkovanie apod.,povrchová úprava, rytie apod.
+ zbrane a strelivo
L špeciálna technika ostatná a príslušenstvo
L výrobky kovové rôzne
+ hromozvody
+ drôty, struny
+ pružiny oceľové okrem drôtových
+ ventily a armatúry trubiek
+ výrobky z drôtu rôzne
L pružiny z drôtu
+ náhradné diely kovové
+ tesnenie, kovové a plechové
+ reťaze
L výrobky kovové ostatné
+ strojárenská výroba priemyselných strojov a zariadení avýroba kancelárskeja výpočtovej techniky
+ stroje a zariadenie poľnohospodárske a záhradnícke
+ poľnohospodárske stroje a zariadenia
+ stroje zberové a pozberové
+ stroje a zariadenie pre melioráciu, kultiváciu aprípravu pôdy (pluhy, brány, valce)
+ stroje na sadenie, siatie a zber (sadzačky, sečky,kombajny)
+ stroje na zavlažovanie a hnojenie
+ stroje a zariadenie pre živočíšne hospodárstvo (dojaciestroje apod.)
L výroba častí a náhradných dielov pre poľnohospodárskestroje a zariadenia
+ stroje a zariadenie pre záhradné hospodárstvo (malotraktory, stroje na úpravu trávnikov - sekačky, postreky )
L stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo inde neuvedené
+ stroje stavebné a zariadenia pre baníctvo a manipulácius materiálom
+ stroje a zariadenia pre stavebné, pozemné práce
+ stroje a mechanizmy pre zemné práce (buldozéry, valce,rýpadlá, špeciálne traktory, a iné)
+ stroje na úpravu a prípravu stavebných materiálov (drtiče,mlyny,zariadenie na výrobu stavebných zmesí,miešačky
L stroje a zariadenia stavebné a pozemné ostatné okremžeriavov
+ banské a ťažobné stroje
+ stroje a zariadenia na úpravu a spracovanie rúd a materiálov
L stroje a zariadenia banské a ťažobné ostatné inde nekl.
+ výťahy, eskalátory, pohyblivé schody
+ transportéry a dopravné zariadenia, manipulácia smateriálom
+ dopravníky, transportéry a zariadenia pre manipuláciuso sypkým materiálom
+ dopravníky, transportéry a zariadenia pre manipuláciu skusovým materiálom
L dopravníky, transportéry a zariadenia pre manipuláciu smateriálom inde neklasif.
+ žeriavy pojazdné mostové, výťahy a jednokoľajnicovésystémy
+ kladkostroje, zdvíhadlá a iné okrem žeriavov
+ žeriavy stavebné
L iné nadzemné pohyblivé systémy
L priemyselné nákladné vozy, vozíky, traktory, prívesy
+ traktory (okrem špeciálnych stavebných a záhradných)
+ plošiny, nakladače, vysokozdvižné vozíky a iné
L nákladné vozy a vozíky, traktory, prívesy inde neklas.
+ stroje a zariadenia na obrábanie kovov
+ stroje kovoobrábacie
+ sústruhy, horizontálne vyvrtávačky, frézy
+ stroje dokončovacie na povrchovú úpravu
+ obrábacie stroje - NC, CNC
L stroje na trieskové obrábanie ostatné (vŕtačky, jednoúčelové stroje a iné)
+ stroje a nástroje na tvárnenie a iné opracovanie kovov
+ lisy, strihacie stroje a ohýbačky
+ kováčske nástroje (kováčske lisy, buchary)
L stroje a nástroje na tvárnenie kovov ostatné
+ špeciálne nástroje (zápustky, razidlá, vodiace aupínacie prípravky a iné)
L špeciálne nástroje inde neklasifikované
+ nástroje rezné, príslušenstvo k obrábacím strojom ameracie prístroje na presné obrábanie
+ presné meradlá (posuvná meradlá, mikrometre, kalibry ainé)
+ rezné nástroje (diamantové, sústružnícke nože, frézy,vrtáky a iné)
L stroje obrábacie - výstroj a príslušenstvo
+ náradie ručné na pohon
+ nástroje ručné elektrické
L nástroje ručné pneumatické
+ zariadenia pre elektrické a plynové zvarovanie aspájkovanie
L stroje a zariadenia na spracovanie kovov ostatné (zariadenia na výrobu kovov,odlievanie a tepelné sprac. kovov
+ stroje priemyselné špeciálne, okrem kovoobrábacích
+ stroje textilné a odevnícke a zariadenia
+ stroje textilné a zariadenia
+ textilné stroje a zariadenia ostatné
L stroje šijacie priemyselné
+ stroje a zariadenia drevospracujúce
+ stroje na prvotné spracovanie dreva (priemyselné pílyapod.)
+ drevoobrábacie stroje
+ stroje a zariadenia pre nábytkársky priemysel
L stroje drevospracujúce inde neklasif.
+ stroje a zariadenia pre papierenský priemysel
+ stroje tlačiarenské, pre polygrafický priemysel
+ stroje tlačiarenske ostatné (ofsetové, reprografické,gravírovacie, tlačiarenske dosky, lisy)
L stroje pre tlačiarensky, polygrafický priemysel indeneklasifikované
+ stroje pre potravinársky priemysel
+ mliekárenske stroje a zariadenia
+ stroje a zariadenia potravinárske - miešadlá, mixéry,krájače, drtiče, sekače, mlynky, nádoby apod.
+ pekárenské a cukrárenské stroje a zariadenia
+ stroje a zariadenia na výrobu a prípravu nápojov
+ stroje a zariadenia na spracovanie mäsa
+ stroje a zariadenia na balenie potravín a nápojov
+ stroje a zariadenia na plnenie a etiketovanie potravín
L stroje a zariadenia potravinárske inde neklasifikované
L stroje a zariadenia priemyselné špeciálne, inde neklas.
+ stroje pre chemický,petrochemický priemysel a rafinériu(reaktory,kolóny,nádrže,miešadlá,extrudy ai.okrem pecí)
+ stroje a zariadenia na spracovanie plastov
+ stroje a zariadenia pre gumárenský priemysel
+ stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie skla
+ stroje a zariadenia na spracovanie kameňa
+ stroje a zariadenia pre automobilový priemysel
+ stroje a zariadenia pre zlievárne, taviarne a rafináciukovov
L stroje špeciálne,nástroje a zariadenia pre strojárenstvinde neklasif.(vybavenie dielní, produkčné linky a iné)
+ základné priemyselné stroje a zariadenia
+ čerpadlá a čerpacie zariadenia
+ ložiská
+ ložiská valivé (guličkové,válčekové,ihlové,kuželové)
+ ložiská kĺzne
L ložiská inde neklasifik.
+ kompresory a vývevy vzduchové a plynové
+ vetráky priemyselné, ventilátory a zariadenia načistenie vzduchu, vzduchotechnika
+ stroje a zariadenia na plnenie, balenie a etiketovanieproduktov okrem potravín
+ prevodovky, pohony vysokootáčkové a meniče prevodu(prevodovky, rozvodovky, variátory a iné)
+ hriadele
L ozubené kolesá
+ pece a piecky na priemyselné procesy
+ mechanické hnacie zariadenia ostatné
+ spojky
+ prevody reťazové a remeňové
+ brzdy
L mechanické hnacie zariadenia inde neklasif.(servomechanizmy apod.)
L stroje a zariadenia pre priemysel ostatný
+ filtre
+ priemyselné roboty
+ protipožiarne zariadenia
+ striekacie zariadenia priemyselné
L stroje a zariadenia univerzálne priemyselné ostatnéinde neklasif.
+ zariadenia výpočtovej techniky a kancelárske zariadenia
+ počítače elektronické
+ pamäťové médiá počítačov (disky, pásky)
+ terminály počítačové (monitory)
+ počítačové periférne zariadenia inde neklasif.(tlačiarne, plotre, dierkovacie zariadenia, klávesnice)
+ kalkulátory a účtovacie stroje okrem elektronickýchpočítačov, pokladne
L kancelárske stroje ostatné
+ písacie stroje
+ kopírovacie (reprografické) kancelárske stroje
+ etiketovacie a značkovacie zariadenia (kliešte, čítačea zapisovače čiarkového kódu a OCR apod.)
+ diktafóny
+ váhy počítačové
L kancelárská technika ostatná
+ stroje a zariadenia pre priemysel a obchod - rôzne
+ karburátory, piesty, piestne krúžky a ventily
+ valce hydraulické a pneumatické a ovládacie prvky
+ agregáty a čerpadlá hydraulické a pneumatické
+ váhy, okrem laboratórnych a vyvažovacie zariadenia
L priemyselné a komerčné stroje a zariadenia ostatné
+ stroje pre komerčné prádelne, čistiarne a žehliarne
+ klimatizačné zariadenia a zariadenia na ohrev teplýmvzduchom, mraziace stroje pre priemysel a obchod
+ klimatizačné,chladiace, vykurovacie stroje a zariadenia
+ chladiace, chladiarenské a mraziace zariadenia
L stroje zmrzlinové
+ vykurovacie systémy - zariadenia a stroje
+ stroje a zariadenia s dávkovacím uzáverom na nápoje(výčapné pulty apod.)
L chladiarenské zariadenia a vykurovacie systémy indeneklasifikované
+ čerpadlá meracie a dávkovacie (výroba zariadení načerpanie pohonných hmôt)
L stroje a zariadenia pre služby ostatné
+ gastronomické zariadenia veľkokuchýň a výdajní (šporákyroboty, myčky apod.)
+ automaty predajné na nápoje, potraviny, lístky, cigarety apod.
+ čistiace a upratovacie zariadenia komerčné (vysávače,leštiace, brúsiace, voskovacie, umývačky riadu apod.)
+ stroje a zariadenia čistiarní odpadových vôd
+ stroje a zariadenia na úpravu vôd
+ stroje a zariadenia na údržbu automobilov a autoumyvárne
L stroje a zariadenia pre oblasť služieb ostatné indeneklasif.
+ turbíny parné + príslušenstvo a regulácia
L turbodúchadlá
L motory benzínové
+ elektrické a elektronické zariadenia a komponenty,okremvýpočtovej techniky - výroba
+ elektronika, elektrotechnika, elektrické prístroje
+ elektronika
+ elektrotechnika
L elektrické prístroje
+ zariadenia na prenos a rozvod elektrickej energie
+ transformátory, tlmivky
+ transformátory silnoprúdové a slaboprúdové
+ transformátory silnoprúdové
+ transformátory slaboprúdové
L regulátory pre silnoprúdové zariadenia
+ rozvádzače a spínacie zariadenie
+ zariadenia na výrobu elektrickej energie
L generátory elektrickej energie
+ hydrogenerátory elektrickej energie
L generátory solárne
+ prístroje elektrické pre priemysel
+ stroje elektrické
+ elektromotory a generátory elektrické
+ regulačné a riadiace systémy
+ stroje a zariadenia zváracie elektrické
+ relé a priemyselné riadiace prístroje
+ elektrotechnické súčiastky
+ kondenzátory elektrické
+ usmerňovače
+ meniče a regulátory
+ poistky a ističe
L zdroje elektrickej energie - záložné (UPS)
+ elektródy z uhlíka a grafitu
L zdroje prúdu elektrochemické
+ spotrebiče a zariadenia pre domácnosť
+ zariadenia pre varenie v domácnosti
+ sporáky, variče
L sporáky mikrovlnné
L sporáky elektrické, rúry
+ chladničky a mraziace boxy
+ chladničky
L mraziace boxy
+ pračky a odstredivky pre domácnosť, sušičky prádla
+ spotrebiče elektrické domáce ostatné
+ ventilátory pre domácnosť
+ stroje kuchynské
+ kávovary
+ fritovacie hrnce
L mixéry
+ zvlhčovače vzduchu
L ohrievače elektrické
+ vysávače domáce
+ stroje šijacie pre domácnosť
L spotrebiče a zariadenia pre domácnosť ostatné
+ ohrievače vody
+ myčky riadu
L spotrebiče domáce - diely
+ zariadenia pre elektrické osvetlenie a inštaláciu
+ svietidlá elektrické
L žiarovky, žiarivky, tlejivky, výbojky, elektrické
+ elektroinštalačný materiál vodivý
+ vypínače, stykače, spínače
+ drôty, káble, vodiče
+ keramika a izolanty, elektrotechnické
+ zásuvky a zástrčky
L svorky, svorkovnice
+ elektroinštalačný materiál nevodivý
+ svetelné reklamy a panely
+ osvetlenie obchodov a priemyselných prevádzok
+ osvetľovacie zariadenia vozidiel
L osvetlenie vonkajšie a pouličné
+ elektronika spotrebná
+ audio a video zariadenia pre domácnosť, TV
+ rádiá
+ televízne prijímače
+ magnetofóny
+ gramofóny
+ audiotechnika - diely
L video zariadenia a prehrávače
L platne gramofónové a nahrané audiopásky a disky
+ oznamovacia technika
+ telekomunikačná technika, prístroje telefónne a telegrafné
+ telefónne siete
L telefónne-diaľnopisné ústredne a prístroje
+ zariadenia na prenos dát
L modemy
+ oznamovacie zariadenia špeciálne
+ satelity
+ televízne a rozhlasové vysielače
+ zabezpečovacie zariadenia
+ zabezpečovacie zariadenia elektronické
+ zabezpečovacie zariadenia mechanické
+ zabezpečovacie zariadenia kombinované
+ zabezpečovacie zariadenia pre automobily
L svetelné zariadenia dopravné
+ navigačné systémy
+ detektory
+ zariadenia signálne
L antény
L komunikačné zariadenia ostatné
+ komponenty a doplnky pre elektroniku
+ elektronika, prvky konštrukčné
+ vákuové zariadenia a ich prvky
L rontgeny
+ obvody tlačené - plošné spoje
+ polovodiče (diódy, tranzistory)
+ kondenzátory
+ transformátory, cievky, tlmiče
+ konektory elektronické
L elektronické súčiastky a diely ostatné
+ akumulátory
+ batérie (galvanické články) suché a mokré
+ magnetické a optické záznamné médiá
L elektrické stroje, zariadenia a materiál, inde neklas.
+ výroba dopravných prostriedkov a zariadení
+ vozidlá motorové a ich časti a výstroj pre ne
+ motorové vozidlá a karosérie osobných vozov
+ automobily osobné a dodávkové
+ automobily nákladné
+ autobusy
+ automobily osobné - karosérie
L automobily osobné - diely
+ nákladné automobily a autobusy - diely
L karosérie nákladných automobilov a autobusov
+ automobilové diely, súčiastky a príslušenstvo
+ prívesy a návesy automobilov
L prívesy a návesy - zostavy, podzostavy a súčasti
+ motorové vozidlá obytné
+ garážová a servisná technika
L motorové vozidlá účelové (protipožiarne, ....)
+ lietadlá a ich časti
+ lode, loďky a člny - stavba a opravy
L stavba a opravy lodí
+ železničné vozidlá a zariadenia
L zariadenia železničné
+ vagóny
+ vagóny nákladné
L vagóny osobné
+ lokomotívy dieslové
L lokomotívy - diely
+ motocykle a bicykle
L bicykle
+ elektrické vozidlá
+ električky
+ trolejbusy
L elektrické vozidlá ostatné
L dopravné prostriedky a zariadenia ostatné
+ invalidné vozíky
L vozidlá rekreačné, kempingové prívesy
+ prístroje a zariadenia na meranie a analýzu, fotografické, lekárske a optické prístroje, hodiny a hodinky
+ prístroje technické a laboratórne
L prístroje technické a laboratórne
+ prístroje laboratórne
+ váhy laboratórne
L sušičky laboratórne
+ meracie prístroje jemné
+ prístroje geodetické a geofyzikálne
L nábytok laboratórny
+ prístroje meracie a regulačné
+ zariadenia pre automatickú kontrolu obytných aj nebytových priestorov aich prístrojové vybavenie
+ regulačné a energetické systémy
+ regulácia teplotná, klimatická
+ meracie prístroje mechanické
+ regulácia kotlov
L regulácia spotrebičov
+ prístroje na meranie, zobrazovanie a riadenie rôznychpriemyselných procesov
+ meracie ústredne a priemyselné snímače
+ ústredne meracie
L snímače priemyselné
+ teplomery priemyselné
+ snímače teploty priemyselné
L regulátory teploty priemyselné
+ merače a regulátory tlakové a prietokové
L snímače tlaku
+ prietokomery, hladinomery
+ merače vlhkosti
+ analyzátory plynov a kvapalín
L prístroje meracie ostatné
+ merače rýchlosti
L merače
+ merače a počítadlá registračné, kvapalinové
L merače spotreby kvapalín
+ prístroje na meranie a testovanie elektriny a elektrického signálu
+ merače elektrického výkonu,spotreby elektrickej energie
L prístroje elektrické meracie a skúšobné
+ merače napätia, prúdu a odporu
+ prístroje diagnostické automobilové
L merače signálne
L prístroje meracie a regulačné ostatné
L meteorologické merače (teplomery, indikátory vlhkosti)
+ chirurgické, lekárske a stomatologické prístroje apotreby
+ chirurgické a lekárske nástroje a prístroje
+ monitory, diagnostické prístroje
L lekárske zobrazovače
+ sterilizátory lekárske
+ nemocničné vybavenie všeobecne
+ nábytok nemocničný
L kreslá na dopravu chorých a invalidov
L diagnostické súpravy prúžkové
+ ortopedické, protetické a chirurgické prístroje a materiály
+ pomôcky chirurgické
+ pomôcky ortopedické a rehabilitačné
+ chirurgické rúška, obväzy a náplaste
+ protetika, náhrady kĺbov, implantáty
+ obväzy elastické, pásy, popruhy
L odevy, textílie lekárske, jednorázové
L pracovné a ochranné pomôcky
+ ochranné pracovné pomôcky
L odevy ochranné pracovné
+ prístroje stomatologické a materiály
L stomatologické nástroje, jednotky a výbava
+ prístroje a trubice rontgenové a podobné zariadenia
L ostatné prístroje elektrolekárske a elektroterapeutické
+ očná optika, okuliare
+ fotografické prístroje a materiály
L fotografické prístroje a materiály
+ mikrofilmovacie kamery a zariadenia
+ fotografické papiere
+ materiály fotografické ostatné
L chemikálie fotografické
+ hodinky, hodiny, prístroje riadené hodinami a ichsúčiastky
+ optické prístroje a šošovky
L optické skúšače a merače
+ lasery
L analyzátory
+ výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov
+ vývoj, výroba streliva
L vývoj, výroba zábavnej pyrotechniky
L výroba odevov a odevných doplnkov
+ veľkoobchody a maloobchody
+ veľkoobchod s tovarom dlhodobej spotreby
+ VO s motorovými vozidlami, súčiastkami a príslušenstvom
+ VO s automobilami a inými motorovými vozidlami
+ VO s autopríslušenstvom a novými náhradnými dielmi
+ VO s pneumatikami a dušami
+ VO s použitými súčiastkami motorových vozidiel
L VO s automobilmi, motorovými vozidlami, príslušenstvoma náhradnými dielmi inde neklasif.
+ VO s nábytkom, bytovým zariadením a doplnkami
+ VO s nábytkom
+ VO s kancelárskym nábytkom
+ VO s nábytkom pre domácnosť
+ VO s posteľami, gaučmi, pohovkami
L VO s nábytkom inde neklasif.
L VO s bytovým zariadením a potrebami pre domácnosť
L VO s porcelánom, sklom a keramikou
+ VO so stavebným materiálom: rezivo, stavebné hmoty ai.
+ VO so stavebnými materiálmi z dreva, rezivom, preglejkou, lepenkou a drevenými panelmi
+ VO so stavebným materiálom : tehly, kameň a podobný materiál
+ VO s krytinou a izolačnými materiálmi
+ VO so sanitárnou keramikou, dlaždicami, WC, umývadlami,vaňami apod.)
L VO so stavebným materiálom inde neklasif.
+ VO so zariadením a príslušenstvom pre profesnépovolanie a obchod
+ VO s fotografickým zariadením a príslušenstvom
+ VO s kancelárskou technikou
+ VO s počítačmi a periférnymi zariadeniami
+ VO s obchodným zariadením ostatným
+ VO s lekárskym, stomatologickým a nemocničným zariadením a príslušenstvom
L VO so zariadením a príslušenstvom pre profesné povolania ostatné
+ VO s elektrickým tovarom a elektronikou
+ VO s elektrickými prístrojmi, elektroinštalačným materiálom a stavebnými elektromateriálmi
+ VO s elektrickými spotrebičmi, televíznymi a rádiovýmiprijímačmi
+ VO s elektronickým zariadením a súčiastkami inde neklas
L VO s elektronickými výrobkami a elektronikou inde nekl.
+ VO so železiarskymi výrobkami,zariadením,chladiarenskoutechnikou a pomocnými materiálmi na inštaláciu a kúreni
+ VO so železiarskym tovarom
+ VO s inštalatérskymi a kúrenárskymi potrebami a materiálmi
+ VO s klimatizačným zariadením, vzduchotechnikou aventilačným zariadením
+ VO s chladiacim a mraziacim zariadením a príslušenstvom
L VO so železiar.výrobkami,zariadením,chladiar.technikoua pomocnými materiálmi na inštaláciu a kúrenie i.n.
+ VO so strojmi, strojným zariadením a súčiastkami
+ VO so zariadením pre podniky a komerčné organizácie aslužby (gastronómiu, čistenie budov, opravárenstvo ap.)
+ VO so strojmi a zariadením pre veľkokuchyne reštauráciíhotelov a verejného stravovania (gastronómiu)
+ VO so strojmi a zariadenie na upratovanie, čistenie alikvidáciu odpadkov
+ VO so strojmi a zariadením pre autoopravárenstvo aopravu a údržbu lietadiel
+ VO so strojmi a zariadením pre obchod (váhy, pokladne,regále, kávomlynky, etiketovacie strojčeky apod.)
L VO so zariadením pre podniky a komerčné organizácie aslužby inde neklasifik.
+ VO so strojmi a zariadením pre stavebníctvo a ťažbu(okrem nafty)
+ VO so strojmi poľnohospodárskymi a záhradníckymi,zariadením a náradím
+ VO so strojmi a zariadením pre priemysel
+ VO s potravinárskymi strojmi
+ VO so strojmi a zariadením pre textilný priemysel
+ VO so strojmi a zariadením pre drevospracujúcipriemysel
+ VO so strojmi a zariadením, náradím kovoobrábacím
+ VO s motormi
L VO so strojmi a zariadením pre ďalší priemysel
+ VO s prístrojmi a kontrolným priemyselným zariadením nameranie a reguláciu (MaR)
+ VO so strojmi na obrábanie materiálov
+ VO s baliacimi strojmi (obalovými)
+ VO so strojmi a zariadením pre priemysel plastov
+ VO s tlačiarenskými strojmi
L VO so strojmi a zariadením pre priemysel inde neklasif.
+ VO s priemyselným tovarom a potrebami
+ VO so svorkami, hmoždinkami, sponami
+ VO s príslušenstvom k náradiu, náradím
+ VO s ložiskami
+ VO s hydraulickými systémami (čerpadlá apod.)
+ VO so zváracími strojmi
L VO s priemyselným tovarom a potrebami inde neklasif.
+ VO so zariadením a príslušenstvom pre profesné povolania (lekárska technika,zdravotníctvo,veterinárstvo,ap.)
+ VO s potrebami,zariadením a doplnkami pre služby obyvateľstvu (kaderníctvá, čistiarne, požiarnici apod.)
L VO s dopravným zariadením a príslušenstvom, okrem motorových vozidiel
+ VO s rôznymi výrobkami dlhodobej spotreby
+ VO so športovým a rekreačným tovarom a potrebami
+ VO s hračkami, drobným tovarom a potrebami pre rôznezáľuby
+ VO so šrotom, odpadom a zbernými surovinami
+ VO s klenotami, hodinkami, drahokamami a vzácnymi kovmi
L VO s tovarom dlhodobej spotreby inde neklasif.
+ VO s domácimi potrebami
+ VO s drobným tovarom
+ VO so športovými zbraňami a zábavnou pyrotechnikou
+ VO s drevom a vedľajšími produktami
+ VO s audio a videokazetami, LP, CD
+ VO s video, audio zariadením (spotrebnou elektronikou,rádio a TV prijímačmi)
+ VO s hudobnými nástrojmi
+ VO so starožitnosťami, suvenýrmi, darčekovými predmetmi
L VO s prístrojmi na mince (hracie automaty, automaty nacestovné lístky, automaty na potraviny, cigarety apod.)
+ VO s kovmi a kovovými polotovarmi
L VO s uhlím, inými minerálmi a rudami
+ VO s tovarom krátkodobej spotreby
+ VO s papierom a papierenským tovarom
+ VO s tlačopismi, dopisným papierom
+ VO s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskýmipotrebami
L VO s papierom pre priemysel a osobnú potrebu
+ VO s drogériovým (aj kozmetickým) a lekárskym tovarom
+ VO s liečivami, liekmi a farmaceutickými pomocnýmiprípravkami
+ VO s drogériovým tovarom a domácimi chemikáliami
+ VO s kozmetikou
+ VO s pomôckami a prípravkami pre zdravie a krásu
L VO s drogériovým (aj kozmetickým) a lekárskym tovarominde neklasifik.
+ VO s textilom, odevami, obuvou a galantériou
+ VO s metrovým, strižným a drobným galantérnym tovarom
+ VO s dámskymi odevami a módnymi doplnkami
+ VO s dievčenskými a detskými odevami
+ VO s odevami panskými a chlapčenskými a módnym tovarom
+ VO s kožiarskymi výrobkami a galantériou
L VO s obuvou
+ VO s potravinárskym tovarom a výrobkami
+ VO s potravinárskym tovarom všeobecným
+ VO s balenými a mrazenými pokrmami
+ VO s mliekarenskými výrobkami okrem sušených a konzervovaných
+ VO s hydinou a hydinárskymi výrobkami
+ VO s cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
+ VO s rybami a morskými produktami
+ VO s mäsom a mäsovými výrobkami
+ VO s ovocím a zeleninou čerstvou
L VO s potravinárskymi výrobkami ostatnými
+ VO s krmivami pre domácu zver
+ VO s korením, omáčkami, dresingami, extrátmi
+ VO s cestovinami a ryžou
+ VO s nealko nápojmi, okrem kávy a čaju
+ VO s kávou a čajom
L VO s potravinárskym tovarom a výrobkami inde neklasif.
+ VO s poľnohospodárskymi výrobkami - surovinami
+ VO so surovými kožkami a kožou
+ VO s obilím a strukovinami
+ VO s dobytkom
L VO so záhradníckym materiálom (stromky, kry apod.)
+ VO s chemickými a príbuznými výrobkami
+ VO s chemikáliami priemyselnými
+ VO s plastami v základnej forme, gumou a umelýmivláknami
+ VO s veterinárnym pomocným materiálom a materiálom predomáce zvieratá
+ VO s mydlami a detergentami
+ VO s čistiacimi prostriedkami a prostriedkami na údržbu
L VO s chemikáliami a príbuznými výrobkami ostatnými indeneklasifik.
+ VO s pivom, vínom a alkoholickými destilátmi
+ VO s pivom
+ VO s vínom a alkoholickými destilátmi
L VO s alkoholickými nápojmi - destilátmi
+ VO s pohonnými hmotami
L VO s ropou, ropnými výrobkami inde neklasif.
+ VO s poľnohospodárskymi potrebami (hnojivá, potrava predobytok, semená)
+ VO s knihami, periodikami a novinami
+ VO s kvetinami, sadenicami a kvetinárskym tovarom
+ VO s tabakom a tabakovými výrobkami
+ VO s farbami, lakmi, tapetami a podobnými materiálmi
L VO s tovarom krátkodobej spotreby - ostatným
+ maloobchod so stavebným materiálom, železiarskymtovarom záhradnickými potrebami apod.
+ predaj reziva a stavebných materiálov
+ predaj stavebného dreva a iných stavebných materiálov
L predaj reziva
+ predaj - farby, sklo, tapety
+ predaj železiarskeho tovaru
+ predaj záhradníckych potrieb
L predaj montovaných, obytných budov
+ maloobchod so zmiešaným tovarom
+ obchodné domy
L predaj zmiešaného tovaru rôzneho
+ maloobchod s potravinami, ovocím a zeleninou, mäsom
+ predaj potravín a zmiešaného tovaru
+ maloobchod s mäsom, rybami a morskými živočíchmi, vr.mrazených
+ predaj mrazeného mäsa a mäsových výrobkov
+ predaj mäsa a údenín
L predaj rýb a rybích výrobkov
+ maloobchod s ovocím, zeleninou a nápojmi (okrem alkoholických nápojov)
+ predaj ovocia a zeleniny
L predaj nápojov (okrem alkoholických nápojov)
+ predaj cukroviniek a zákuskov
L cukrárne
+ predaj mlieka a mliečnych výrobkov
+ predaj pekárskych výrobkov
L predaj pekárskych výrobkov
L maloobchod s rôznymi potravinárskymi výrobkami
L predaj zdravotných a dietnych potravín
+ maloobchod s motorovými vozidlami a prevádzkovaniebenzínových čerpadiel
+ predaj motorových vozidiel (nové aj ojazdené)
+ predaj motorových vozidiel (iba ojazdené)
+ predaj príslušenstva pre automobily
+ benzínové, naftové čerpacie stanice
L predaj benzínu
L predaj motorových vozidiel inde neklasifikovaných
+ maloobchod s odevami a odevnými doplnkami, obuvou
+ predaj odevov pánskych a chlapčenských a odevnýchdoplnkov
+ predaj dámskych odevov
+ predaj doplnkov a módneho tovaru pre ženy
L predaj bižutérie
+ predaj oblečenia detského a kojeneckého
+ predaj obuvi
+ predaj kožušín
L predaj odevov a doplnkov rôznych
+ maloobchod s nábytkom, bytovými doplnkami, spotrebičmipre domácnosť,spotrebnou elektronikou,vybavením pre dom
+ maloobchod s nábytkom, zariadením a vybavením predomácnosť
+ predaj nábytku
+ predaj podlahových materiálov
+ predaj závesov, záclon, poťahových látok a textilnýchbytových doplnkov
L predaj rôzneho tovaru pre vybavenie domácností
+ predaj porcelánového riadu, skla a keramiky
+ predaj osvetľovacích telies a príslušenstva
+ predaj roliet, žalúzií a markýz
L predaj lôžkovín
+ predaj domácich potrieb
L predaj priemyselného tovaru pre domácnosť
+ maloobchod s rádiami, televízormi, spotrebnou elektronikou a hudbou
+ predaj rozhlasových prijímačov, televízorov, spotrebnejelektroniky
+ predaj hudobných nástrojov a hudobnín
+ predaj počítačov a programového vybavenia
+ predaj gramofónových platní a magnetofónových nahrávok
L predaj videokaziet
+ predaj spotrebného tovaru
L predaj zariadení a vybavení pre domácnosť inde neklas.
L maloobchod ostatný
+ drogérie a lekárne
+ maloobchod s lahôdkami a alkoholom
+ predaj alkoholických nápojov
L predaj lahôdok
+ maloobchod s použitým tovarom
+ starožitníctvo a obchody s použitým tovarom
L záložne
+ maloobchod s rôznym tovarom
+ predaj športových potrieb a bicyklov
+ predaj kníh
+ predaj kancelárskych potrieb a papiera
+ klenotníctvo, hodiny
+ predaj hračiek, hier a stavebníc
+ predaj fotoaparátov a fotografického materiálu
+ predaj darčekových, umeleckých a upomienkovýchpredmetov
+ predaj batožiny a koženého tovaru
L predaj metrového textilu a galantérie, kusového tovaru
+ maloobchod s palivami
L predaj palív inde neklasif.
+ maloobchody inde neklasifiované
+ predaj kvetov
+ predaj tabakových výrobkov
+ predaj novín a časopisov
+ predaj optických výrobkov
+ predaj domácich zvierat a exotov
+ predaj umeleckých predmetov
+ predaj lekárskych a zdravotníckych potrieb
L predaj výrobkov inde neklasifikovaných
+ predaj podľa katalógu a na objednávky poštou
+ predajné automaty
L predaj zásielkový
+ služby pre voľný čas
+ ubytovacie a turistické služby
+ hotely a motely
L hotely a motely, turistické ubytovne
+ penzióny
+ kempy a rekreačné táboriská s parkoviskami
L autocampy, športové a rekreačné tábory
+ hotely a ubytovne organizácií - pre členov a zamestnancov
L turistické ubytovacie služby inde neklasif.
+ lotérie, hazardné hry a pod., erotické služby
+ erotické služby
L herne, lotérie, stávkové kancelárie
+ kasína
L stávkové kancelárie
L šport, zábava, rekreácia - služby
+ tanečné štúdiá, školy a sály
+ divadlo, rozhlas, orchestry a estrádni umelci
L kapely, orchestre, herci a iní estrádni umelci a súbory
L koncerty reprodukovanej hudby
+ gulečník a kuželky, rekreačné (billiard)
+ športová činnosť, športy profesionálne, rekreácie
+ športové kluby a dostihy
+ športové kluby profesionálne a prevádzkovatelia športov
+ šport amatérsky
+ sauny, solária, bazény, masáže
+ súťaže a ďalšia športová činnosť
L rekreácie v prírode
L lesy a parky
L historické miesta, pamätihodnosti
L služby zábavné a rekreačné rôzne
+ fit-centrá, posilovne
+ mincovné automaty
+ zábavné parky
+ športové a rekreačné kluby
L športové, kultúrne a rekreačné činnosti ostatné
+ infraštruktúra
+ elektrárenské, plynovodné a sanitárne služby
+ služby elektrárenské, dodávka elektriny
+ služby elektrárenské, výroba elektrickej energie
+ elektrárne vodné
L jadrové reaktory a zariadenia pre jadr. elektrárne
+ rozvod a prenos elektrickej energie
L rozvod elektrickej energie
L vedenie silnoprúdové
L predaj elektrickej energie
L osvetlenie pouličné
+ rozvod a dodávka plynu
L predaj plynu
+ rozvod a dodávka vody, kanalizácia
+ zásobovanie vodou
+ úpravovňa vody
L vodovody
L voda, rozvoz
+ služby sanitárne
+ kanalizačné systémy
+ zber a spracovanie odpadov
L služby sanitárne ostatné
L kotolne, dodávka pary
L telekomunikácie, rozhlasové a televízne vysielacie stanice, služby spojové ostatné
+ telekomunikácie
+ rádiotelefóny a mobilné telefóny
L telefónne linky okrem rádiotelefónov
+ rozhlasové a televízne vysielacie stanice
+ vysielače rozhlasové
+ vysielače televízne
L televízia káblová
L služby prostredníctvom televízie
L služby spojové ostatné
+ informačné technológie
L počítačové služby, programovanie, spracovanie údajov a podobné služby
+ počítačové programovanie, programátorské služby, aplikačné programovanie
+ hotové súbory programov - software
+ účtovné programy
+ skladové programy a skladové hospodárstvo
+ fakturačné programy
L knihy jázd
+ návrh počítačových integrovaných systémov
+ riadenie práce počítačom, príprava a spracovanie údajov
+ informačné služby, databázy, databanky
+ prenájom a leasing počítačov
+ opravy a servis počítačov
L služby počítačové ostatné
+ hospodárstvo
+ poľnohospodárstvo - rastlinná výroba
+ obilniny - zrniny
+ pšenica
+ jačmeň
+ žito
+ kukurice
+ sója
L ostatné obilniny
+ strukoviny
+ hrach
L fazuľa
+ technické plodiny
+ zemiaky
+ repa
+ olejniny (ľan, repka, mak, ...)
L chmeľ
+ slama a krmivo
+ lucerna
L ďatelina
+ zelenina
+ zelenina koreňová
+ zelenina hlúbová a listová (kapusta, karfiol, ....)
+ zelenina plodová a struková (uhorky, rajčiny, ...)
+ zelenina cibuľová a hľúzová
L ostatná zelenina
+ ovocie a orechy
+ jadroviny (jablká, hrušky, ..)
+ kôstkové ovocie a orechy
+ ovocie drobné
L vinič
+ semenárstvo
L rozmnožovanie semien a sadeníc
L záhradníctvo
+ rastliny okrasné (kvety, dreviny)
L byliny
+ poľnohospodárstvo - živočíšna výroba
+ živočíšna výroba
+ služby pre živočíšnu výrobu
+ hovädzí dobytok okrem dojníc - chov
+ chov ošípaných
L živočíšna výroba ostatná
+ mliečne farmy, chov dojníc
+ hydinárska výroba
+ kurčatá -brojlere
+ vajcia, znáška
+ kačice
+ husi
L hydina a vajcia ostatné
L chov iných zvierat
+ králiky
+ kone
+ exotické a drobné zvieratá
+ včelárstvo
L chov zvierat inde neklasifikovaných
+ chov čistokrvných plemien
+ chov čistokrvných plemien ostatných
L plemenárske služby
+ služby pre poľnohospodárstvo
+ úpravy pôdy
+ meliorácie a závlahy
L rekultivácia
+ služby v rastlinnej výrobe
+ obrábanie pôdy, siatie, kultivácia
+ hnojenie a ochrana rastlín
+ zber plodín
+ pozberová úprava rastlín (sušenie,balenie,skladovanie)
L šľachtiteľské práce
+ veterinárne služby
+ poľnohospodárske zásobovanie
+ opravárenské služby pre poľnohospodárstvo
+ krajinárske a záhradné služby, parkové úpravy
+ architektúra záhradná - poradenstvo a plánovanie
+ záhradné služby a obhospodarovanie trávnikov
L okrasné stromy a kríky
L priemyselné krmivá - výroba
+ lesné hospodárstvo
+ odchyt a lov zveri
+ lesné plody a huby
+ drevo - pestovanie, práce a služby
+ lesníctvo, práce a služby
+ ťažba dreva a spracovanie, služby pri ťažbe dreva
L lesnícke združenia
L vodné hospodárstvo
+ chov rýb, rybie sádky
L práce a služby v rámci rybolovu
+ doprava a preprava
+ doprava železničná, lanové dráhy
L doprava železničná
+ doprava železničná osobná
L doprava železničná nákladná
+ doprava miestna, medzimestská, medzištátna
+ miestna a predmestská osobná doprava
+ doprava miestna osobná autobusová
L doprava osobná miestne, inde neklasif.
+ taxislužba
+ doprava autobusová medzimestská a medzištátna
L autobusová preprava osôb - prevádzkovanie a prenájom
+ autobusová preprava osôb miestna - prevádzkovanie aprenájom
L autobusová preprava osôb diaľková - prevádzkovanie aprenájom
+ nákladná preprava a skladovanie tovaru
+ doprava nákladnými vozidlami a kurierska doprava, okremleteckej
+ doprava automobilová nákladná,miestna - bez skladovania
+ doprava automobilová nákladná, diaľková, špeciálna
+ preprava v mraziacich vozoch
L doprava nebezpečných a nadmerných nákladov
+ doprava nákladná, miestna - so skladovaním
L kurierske služby, okrem leteckých
L skladovanie vo veľkoskladoch a miestne skladovanie
+ sklady mrazeného tovaru
+ skladovanie tovaru všeobecne
+ skladovanie tovaru inde neklasif.
L sklady uhoľné
+ doprava lodná
+ doprava nákladná medzinárodná, zámorská
+ doprava riečna nákladná
+ doprava lodná osobná
+ trajekty
L doprava lodná osobná, inde neklasif.
L služby spojené s lodnou dopravou, lodná nakládka
L prístavy súkromné
+ doprava letecká
+ doprava letecká
+ doprava letecká osobná
L doprava letecká nákladná
+ letecké linky pravidelné
+ letecké služby pre poľnohospodárstvo
L letecké kurierske služby
+ letecké linky nepravidelné
L aerotaxi
+ zariadenia leteckej dopravy
L letecké pilotné služby
+ ropovody, plynovody a ostatná potrubná doprava
+ plynovody
L doprava potrubná ostatná
L prepravné služby
+ dopravné dispečerské služby
+ zasielateľstvo
L sťahovanie
+ dopravné spoločnosti
+ zabezpečenie osobnej dopravy
+ cestovné kancelárie
L zabezpečenie osobnej dopravy ostatné
+ zabezpečenie prepravy nákladov a tovaru
+ prenájom prostriedkov nákladnej dopravy (prenájomnákladných aút - viď
+ prenájom železničných vozov
L prenájom kontajnerov
+ nakládka tovaru
+ prepravné, špedičné služby a colná deklarácia
+ dopravné logistické služby - manipulácia, balenie,paletizácia tovaru na prepravu
+ kontrola a váženie pri preprave motorovými vozidlami
L dopravné služby ostatné
L sťahovanie - špeciálne bremená (trezor, klavír,...)
L úrady, štátna správa, verejné služby
+ štátne výkonné a zákonodárne orgány okrem finančných
+ finančné, daňové a menové štátne orgány a úrady
+ zdravotníctvo
+ zdravotnícke a pridružené služby inde neklasifik.
+ hygienická služba
+ zdravotnícke služby špeciálne
L zdravotnícke a pridružené služby ostatné
+ lekárske ordinácie a kliniky
L lekári a chirurgovia všeobecne
+ zubné ordinácie a stomatologické kliniky
+ ordinácie a kliniky iných lekárskych oborov
+ psychológovia
+ pediatri
+ ordinácie a kliniky iných lekárskych oborov inde neklas
L optici
+ odborný zdravotný personál
+ zdravotné sestry pre domáce ošetrenie
L osobná zdravotná starostlivosť v domácom ošetrení
+ nemocnice
+ nemocnice všeobecne
L psychiatrické kliniky
+ laboratóriá lekárske a zubné
L lekárske laboratóriá (ba
L ambulantné lekárske zariadenia
L zubné ordinácie
+ štátna správa a súdy
+ verejný poriadok a bezpečnosť
+ policajná ochrana
+ advokátska rada, prosektúra
L požiarna ochrana štátna
L štátna správa
L sociálne služby
+ sociálne služby obyvateľstvu
+ sociálna starostlivosť inde neuvedené
+ pracovný výcvik a odborné rehabilitačné služby
L domovy detské


SuperReality.sk - bezplatná foto a video inzercia
DIO SYSTEM

Super firmy
Super inzercia
Super barter
Super obchod
Super reality
Akvashop


KURZOVÝ LÍSTOK NBS PLATNÝ OD 
EMÚ
Česká rep.
USA
V. Británia
Maďarsko
Poľsko
Švajčiarsko
Japonsko
Kanada
Austrália
MMF-ZPČ-SDR
Dánsko
Nórsko
Švédsko
Malta
Cyprus
Litva
Lotyšsko
Estónsko

DIO SYSTEM - FIRMY SLOVENSKA - projekt na priamu podporu malého a stredného podnikania

doporučené rozlíšenie 1024x768, © DIO, 2004-2024, doporučený prehliadač: IE 5.5 a viac, FireFox 1.0.6, © webmaster DIO, WEB Admin, www.dio.sk
Stránky alebo ich časť, vrátane skriptov chránených copyrightom, možno použiť len po písomnom súhlase majiteľa stránok!


    >>>ŠTATISTIKY NÁVŠTEVNOSTI<<<